logo1logo2

Regeneracja DPF FAP

dpf-logo

Nasza firma oferuje państwu:

 • diagnostykę komputerową - weryfikacja stanu układu oczyszczania spalin pojazdu
 • demontaż filtra DPF
 • regenację hydrodynamiczną w profesjonalnej maszynie
 • montaż czystego filtra
 • zaprogramowanie zregenerowanego DPF w sterowniku silnika
 • manualne wypalenie komputerem serwisowym w przypadku gdy filtr zapchany jest w małym stopniu

Regenerujemy filtry DPF/FAP oraz katalizatory SCR/DOC pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych i maszyn budowlanych/rolniczych.

Proces całkowicie bezpieczny dla ceramicznego wkładu filtra oraz jego katalitycznej powłoki

Usuwa 100% sadzy i popiołu przywracając fabryczny stan DPFa

Krótki czas regeneracji filtrów DPF: 45 minut dla pojazdów osobowych i 90 minut dla pojazdów ciężarowych

Do każdej regeneracji dołączamy raport z pomiarem przeciwciśnienia przed oraz po regeneracji

Mniejsze spalanie oraz większa moc silnika

CENNIK(brutto)

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE

OD 350 ZŁ UMÓW WIZYTĘ

SAMOCHODY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY

OD 800 ZŁ UMÓW WIZYTĘ

MASZYNY ROLNICZE I BUDOWLANE

OD 600 ZŁ UMÓW WIZYTĘ

Czas usługi regeneracji wraz z demontażem i montażem filtra DPF: od 3 do 5 godzin

gallery-picture gallery-picture

Film przedstawiający proces regeneracji w naszej maszynie

Proces regeneracji hydrodynamicznej w naszej maszynie

Przed wykonaniem procesu regeneracji dokonujemy pomiaru poziomu zapchania filtra cząstek stałych poprzez miernik różnicy ciśnień, następnie zalewamy porowate kanały monolitu odpowiednią chemią, która pomaga w usunięciu zanieczyszczeń. Po 20 minutach gdy preparat zmiękczył wystarczająco sadzę, filtr DPF podłączony zostaje do układu myjącego maszyny hydrodynamicznej. Proces regeneracji polega na naprzemiennym przepływie wody o temperaturze 65 stopni celsjusza, z dodatkiem dedykowanego detergentu oraz uderzeń sprężonego powietrza w kilkusekundowych odstępach przez 45 minut dla pojazdów osobowych lub 90 minut w przypadku filtrów pojazdów ciężarowych. W pierwszym etapie czynniki będą przepływać w kierunku przeciwnym do przepływu spalin w celu usunięcia sadzy znajdującej się w kanałach DPFa. Po pierwszym cyklu mycia należy odwrócić kierunek, tak by obieg był zgodny z kierunkiem przepływu spalin i przeprowadzić kolejny cykl (w przypadku mocno zapchanych filtrów zmianę kierunku przepływu dokonuje się nawet kilka razy). Po serii mycia należy osuszyć filtr cząstek stałych/katalizator za pomocą przepływu gorącego powietrza co umożliwia prawidłowy pomiar przeciwciśnienia po procesie regeneracji oraz możliwość natychmiastowego zamontowania filtrów w pojeździe i jego użytkowanie. Na koniec należy ponownie dokonać pomiaru ciśnienia i porównać go z pierwszym pomiarem.

dpf-logo

Przyczyny szybszego zapychania się filtra cząstek stałych:

 • Jazda na krótkich dystansach(nie rozgrzanie do odpowiedniej temperatury układu oczyszczania spalin)
 • Zużyte wtryskiwacze podające nieodpowiednią dawkę paliwa
 • Uszkodzona turbina lub czujnik ciśnienia doładowania
 • Uszkodzone czujniki kontrolujące układ oczyszczania spalin(czujniki temperatury oraz czujniki ciśnienia DPF)
 • Uszkodzony czujnik doładowania turbiny
 • Nieszczelność układu dolotowego/wydechowego silnika
 • Nie stosowanie niskopopiołowych olejów silnikowych typu SAPS
 • Silnik w słabej kondycji(pierścienie tłoków oraz uszczelniacze popychaczy zużyte przez co zbyt dużo oleju trafia do komory spalania)
 • Słaba jakość paliwa
dpf-logo

Objawy zapchanego filtra:

 • Spadek mocy silnika
 • Zwiększone zużycie paliwa
 • Częste wypalanie DPFa przez sterownik pojazdu
 • Pojawienie się kontrolki filtra DPF/silnika na desce rozdzielczej(lub komunikatów o usterce)
 • Podwyższony stan oleju
 • Nadmierne dymienie z końcówki rury wydechowej

Ogromy wpływ na emisje cząstek stałych ma jakość paliwa, zmniejszenie zawartości siarki w paliwie o 0,05% skutkuje redukcja PM od 8 do 18 %.

Informacje ogólne

Sadza powstaje w skutek rozpadu cząstek paliwa w wysokich temperaturach, czego wynikiem jest powstanie drobnych kryształów czystego węgla. Zjawiskiem charakterystycznym dla konstrukcji silnika wysokoprężnego jest dużo wyższa emisja cząsteczek stałych PM (z ang. Particulate Matter) w stanie stałym lub ciekłym, ich liczba jest 20 ÷ 100 razy większa od spalin silnika benzynowego. W początkowej fazie są to cząstki o średnicy 0,02 ÷ 0,8 µm, które następnie łączą się ze sobą tworząc formę skumulowaną o średnicy do 30 µm.

Spaliny wydzielane przez silnik trafiają przez rurę wydechową do obudowy filtrów zawierająca katalizator utleniający DOC (ang. Diesel Oxidation Catalyst), który przekształca w procesie chemicznym tlenek azotu i węglowodory na nieszkodliwy dwutlenek węgla (CO2) i wodę (H2O). Następnie cząstki stałe zawarte w spalinach są filtrowane i osadzane w filtrze DPF (ang. Diesel Particulate Filter). Do wstępnie oczyszczonych spalin w rurze zmieszania tzw. odcinek hydrolizy przez wtrysk dodawany jest płyn AdBlue (roztwór mocznika). Rozpylony dodatek łączy się ze spalinami i trafia do układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR, w którym tlenki azotu NOx są rozkładane na nieszkodliwy azot (N2) oraz wodę (H2O). Ostatnim etapem jest przekształcenie nadmiaru amoniaku NH3, także w azot i wodę poprzez przejście spalin przez katalizator nieprzereagowanego amoniaku AMOX/ASC.

Budowa filtra cząstek stałych

Kanały filtra są naprzemiennie zaślepione tzn. kanał wlotowy jest otwarty na wlocie filtra a na wylocie jest on zaślepiony, to rozwiązanie wymusza przepływ spalin przez porowatą strukturę monolitycznego bloku wykonanego z węglika krzemu (SiC), na którym zatrzymywane są cząsteczki stałe, a oczyszczone gazy wylatują natomiast przez otwarte kanały wylotowe. Stopień skuteczności filtra jest bardzo wysoki – zatrzymuje on bowiem ok 95% ilości cząstek. Całkowita porowatość materiału wynosi od 45 do 50% lub więcej, podczas gdy średnie rozmiary porów wynoszą zwykle od 10 do 20 μm.

Rodzaje regeneracji (wypalanie samoczynne)

Bierna regeneracja - odbywa się podczas normalnej jazdy pojazdem w sposób niezauważalny dla kierowcy. Wydzielony w katalizatorze dwutlenek węgla reaguje z cząstkami sadzy na warstwie utleniającej filtra. W wyniku reakcji egzotermicznej wydzielane jest ciepło sięgające ponad 350°C, dzięki któremu część nagromadzonych cząstek sadzy jest wypalana.

Aktywna regeneracja - gdy czujniki wykryją zbyt dużą różnice ciśnień przed oraz za DPF konieczne jest wypalenie pozostałych cząstek stałych, które nie zostały spalone w procesie biernej regeneracji. Kierowca informowany jest o trwającym procesie, podczas którego najlepiej jest utrzymywać wysokie obroty oraz duże obciążenie silnika. Do wypalenia pozostałych cząstek sadzy wymagana jest dużo wyższa temperatura dochodząca nawet do 600°C. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu dodatkowej dawki paliwa. Sadza znajdująca się w kanalikach filtra DPF wypala się znacznie i pozostaje w większości tylko popiół, który ma znacznie mniejszą objętość od sadzy.

Regeneracja wymuszona – wysoka zawartość sadzy w filtrze blokuje możliwość regeneracji aktywnej ze względu na duże ryzyko niekontrolowanego zapalenia się zanieczyszczeń w obudowie układu oczyszczania spalin, a w konsekwencji pożar pojazdu. Do tego typu regeneracji konieczne jest podłączenie specjalistycznego komputera diagnostycznego i rozpoczęcie procedury serwisowej wypalania DPFa.

Dlaczego filtr się zapycha

Skumulowana sadza jest wypalana gdy temperatura filtra osiągnie powyżej 500°C na popiół, którego cząstki są dużo mniejsze od skumulowanych cząsteczek sadzy, a więc zajmuje on znacznie mniej objętości filtra przez co jego przepustowość się zwiększa. Jednak wraz z dalszą eksploatacją poziom popiołu i sadzy zwiększa się skracając okresy między aktywnymi regeneracjami aż do momentu całkowitego zapchania i brakiem możliwości zregenerowania filtra DPF zamontowanego w pojeździe.

Warunkiem koniecznym do poprawnie przeprowadzonej regeneracji filtra DPF oraz katalizatorów jest aby nie posiadały one widocznych uszkodzeń tj. pęknięcia, stopiona struktura monolitu, głębokie zatkanie porów skrystalizowanym płynem AdBlue. W przeciwnym razie nie nadają się one do regeneracji i dalszej eksploatacji. Ponadto możliwe jest zużycie (ew. nieodpowiedni proces regeneracji), które zmniejszyły skuteczność powłoki aktywnej, którego nie można zdiagnozować bez specjalnych testów przeprowadzonych na samochodzie. w takim wypadku pomimo regeneracji, w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin, czujniki NOxa wykryją niską wydajność systemu i konieczna będzie wymiana elementów na nowe/regenerowane.

ZAMÓW KONTAKT

Rodzaj pojazdu:

Numer telefonu lub adres e-mail:

Dodatkowe informacje:

LUB ZADZWOŃ/PRZYJEDŹ DO NAS

phone-icon  501 316 980